Obxectivos e funcións


A continuación detállanse os obxectivos e as funcións da OEPM.

 

A OEPM NA ACTUALIDADE

A Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM) é un Organismo Autónomo do Administración Xeral do Estado que impulsa e apoia o desenvolvemento tecnolóxico e económico outorgando protección xurídica ás distintas modalidades de propiedade industrial mediante a concesión de patentes e modelos de utilidade (invencións); deseños industriais (creacións de forma); marcas e nomes comerciais (signos distintivos) e títulos de protección das topografías de produtos semicondutores. Así mesmo, difunde a información relativa ás diferentes formas de protección da propiedade industrial.

No plano internacional, a OEPM é a encargada de representar a España nos distintos foros e organizacións internacionais que se encargan da propiedade industrial e intelectual.

A OEPM ten, por tanto, unha dobre misión:

  • Conceder os diversos títulos de propiedade industrial, tras o exame das solicitudes correspondentes.
  • Ofrecer servizos de información tecnolóxica baseados na información das distintas modalidades de propiedade industrial concedidas pola OEPM e por outras Oficinas estranxeiras.

Os obxectivos fundamentais da OEPM son:

  • Protexer e fomentar a actividade de creación e innovación tecnolóxica no noso país, así como a identidade corporativa empresarial mediante a concesión de títulos de propiedade industrial.
  • Transmitir información que oriente a actividade investigadora a través do mantemento de fondos documentais e bases de datos que permiten un acceso rápido e sinxelo ao estado actual da técnica mundial en calquera sector.
  • Impulsar a circulación e o intercambio de bens e servizos a través da difusión da información dos signos distintivos rexistrados.
ImagenContenido

Máis información