Advertencia respecto de presuntos requirimentos oficiais por violación de dereitos de propiedade industrial.


Ante a alerta recibida pola Oficina Española de Patentes e Marcas procedente dos Corpos e Forzas de Seguridade do Estado, sobre cartas recibidas co logo da OEPM en nome dunha falsa "Sección de delitos contra a Propiedade Intelectual e Industrial, Consumo e Medio. Brigada de Delincuencia Especializada. Unidade de Delincuencia Especializada e Violenta", asinadas por un presunto Director de Área e cun pé de páxina da European Patent Academy, na que se indica que "o equipo antifraude da Oficina Española de Patentes e Marcas" alerta... sobre a indebida utilización de "produtos e logotipos amparados debidamente pola lei" requirindo para que se proceda a retirar do mercado determinados produtos ou servizos ou se "remita autorización do titular das patentes e as marcas que no figuran, asinada por persoa con suficiente poder para el, así como copia autenticada do referido poder" a OEPM informa:

  • Que a Oficina Española de Patentes e Marcas non ten ningún equipo antifraude
  • Que as competencias da Oficina Española de Patentes e Marcas neste campo se reducen ao asesoramento e información das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado no campo da loita contra os delitos contra a propiedade industrial
  • Que a European Patent Academy é un Organismo dependente da Oficina Europea de Patentes, dedicada a actividades de formación e que nada ten que ver con actividades de loita contra a usurpación de dereitos de propiedade industrial en España
  • Que calquera comunicación da Oficina Española de Patentes e Marcas se efectúa sempre mediante documento debidamente identificado co escudo institucional, nome do Departamento Ministerial ao que se encontra adscrita (Ministerio de Industria, Turismo e Comercio) e co logo e denominacións oficiais da OEPM.
  • Os interesados deben estudar coidadosamente os documentos que se lles remitisen neste sentido dirixíndose, de ser necesario, aos Corpos e Forzas de Seguridade para denunciar estes feitos

Achegamos unha captura do documento que se envía por correo postal