Fondo Fiduciario Español FIT/ES


 

Creado a través do Memorando de Entendemento asinado en 2004. O obxectivo básico deste fondo é promover o coñecemento e uso dos dereitos de Propiedade Industrial en beneficio dos países iberoamericanos, con especial atención ás súas empresas, en prol dunha maior harmonización e do fortalecemento da seguridade xurídica.

Os proxectos máis destacados que foron e son financiados polo FIT/ES son:

  • CIBEPYME
  • Seminarios rexionais: organizados anualmente, moitos deles en colaboración coa Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento (AECID)
  • Base de Datos de Xurisprudencia Iberoamericana
  • Manuais rexionais de Marcas e Patentes
  • Fomento do español: tradución de material