Iberoamérica


Debido á especial vinculación de España con Iberoamérica, a OEPM realiza un intenso labor de cooperación, articulado a través de convenios bilaterais coas oficinas nacionais destes países para levar a cabo actividades de formación, asesoramento, e promoción do intercambio de coñecementos, experiencias e boas prácticas.

Pola súa especial relevancia, expóñense a continuación as seguintes actuacións en materia de relacións internacionais:

Outras actividades levadas a cabo no ámbito da cooperación con Iberoamérica son: misións de expertos a oficinas de Propiedade Industrial, visitas de funcionarios e autoridades á OEPM, cursos e seminarios impartidos na OEPM a examinadores de marcas e de patentes das Oficinas de Propiedade Industrial Iberoamericanas.