Como solicitar nomes de dominio baixo .es


A través de axente rexistrador

Os nomes de dominio poden solicitarse a través dos axentes rexistradores acreditados. Para iso, acceda ao sitio do axente rexistrador elixido e solicite o seu nome de dominio facilitando os datos necesarios para o seu rexistro.

Os axentes rexistradores ofrecen unha serie de vantaxes adicionais que, ademais de facilitarlle a xestión do rexistro e renovación de nomes de dominio, lle permitirán optimizar e explotar o uso do seu dominio.

Directamente con ESNIC

Pode rexistrar o seu nome de dominio directamente con ESNIC. Para iso, debe acceder ao formulario onde ten que introducir os datos necesarios para o rexistro. Se solicitou dominios baixo os indicativos ".es", ".com.es", ".nom.es" e ".org.es", este será asignado de forma automática unha vez que faga efectivo o pagamento deste.

As solicitudes de dominios ".gob.es" e ".edu.es" requiren comprobacións previas, polo que o prazo medio para a asignación é de 24 horas.

Datos necesarios para rexistrar

Os datos que vostede debe ter en conta para rexistrar o seu nome de dominio son os seguintes:

 • Nome do dominio elixido (utilice o buscador para comprobar que está libre)
 • Os seus datos persoais:
  • Nome e apelidos
  • Domicilio
  • NIF
  • Teléfono
  • Correo electrónico Datos de organización (se vai rexistrar o dominio para a súa empresa ou organización):
   • Nome
   • Domicilio
   • CIF

Todos estes datos, incluído un enderezo de correo electrónico a través do cal se manterá a comunicación, son imprescindibles. Existen outros datos (servidores DNS, persoas de contacto técnico ou de facturación) que vostede poderá facilitar ao ESNIC cando o considere oportuno.