Tomo II. Patentes e Modelos de Utilidade


Descrición

Tomo II do Boletín Oficial da Propiedade Industrial, de publicación diaria.

O seu contido é o seguinte:

 • Solicitudes de Patentes, incluíndo os resumos e, se os ten, debuxos máis significativos e suspensos de solicitudes.
 • Todas as resolucións administrativas que afectan as Patentes como son: concesións, denegacións, renuncias, anulacións de solicitude, caducidades, etc.
 • Solicitudes de Patentes europeas que obteñan protección provisional en España.
 • Patentes europeas concedidas que designen a España.
 • Solicitudes de Modelos de Utilidade, incluíndo as reivindicacións e debuxos máis significativos e suspensos de solicitudes.
 • Todas as resolucións administrativas concernentes a Modelos de Utilidade como son: concesións, denegacións, anulación de solicitude ou concesións, caducidades.
 • Explotación e Licenzas: todo o concernente a licenzas, ofrecementos, etc, todo iso referido tanto a Patentes -vía nacional e vía europea- como a Modelos de Utilidade.
 • Transferencias de titularidade efectuadas.
 • Recursos administrativos interpostos contra resolucións, recursos contencioso-administrativos, sentenzas de tribunais e cumprimentos de sentenzas.
 • Todas as resolucións administrativas concernentes a Topografías de Semicondutores.
 • Tratados e Convenios Internacionais.
 • Índices ordenados alfabeticamente e segundo Clasificación Internacional de Patentes, das concesións de Patentes e Modelos, e das solicitudes de Patentes e Modelos correspondentes a este período.

De cada actuación figuran datos de datas, causas, nomes, números de expedientes, etc., que permiten localizar moi doadamente o documento de que se trate.

Utilidade

Permite facer un seguimento dos procedementos xurídico-administrativos concernentes a Patentes e Modelos de Utilidade, o que posibilita ao usuario:

 • Estar ao tanto das Patentes españolas, as Patentes europeas que designen a España e os Modelos de Utilidade españois que están protexidos.
 • Estudar os problemas que se lles formularon aos solicitantes de Patentes e Modelos de Utilidade para intentar evitalos.
 • Coñecer a dispoñibilidade de obter licenzas de Patentes e Modelos de Utilidade.
 • Estar ao tanto da actividade desenvolvida en materia de Patentes e Modelos de Utilidade españois, ben sexa nun campo determinado da actividade industrial ou por un solicitante dado.

Dónde solicitarlo

Nesta páxina Web.