Topografías de Produtos Semicondutores


Os títulos de protección de Topografías de Produtos Semicondutores son a modalidade de propiedade industrial de máis recente aparición, e refírense aos circuítos integrados electrónicos.

  • O seu fin é protexer o esquema de trazado das distintas capas e elementos que compoñen o circuíto integrado, a súa disposición tridimensional e as súas interconexións, o que en definitiva constitúe a súa "topografía".

A duración da protección é de dez anos, a partir do final do ano en que se explota por primeira vez no mundo ou se rexistra a topografía.

Ver Lei 11/1988, do 3 de maio, de protección xurídica de Topografías dos Produtos Semicondutores