Solicitude de Patente Internacional PCT


Solicitude de patente tramitada en virtude do Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) que permite solicitar protección para unha invención simultaneamente nun gran número de países (152 países en 2017) mediante a presentación dunha solicitude de patente "internacional".

A vantaxe do procedemento PCT é que facilita a tramitación das solicitudes cando a devandita protección se desexa obter en varios países, pois unha solicitude única produce os mesmos efectos que se a devandita solicitude fose presentada en cada un dos países que forman parte do Tratado.

Outra das vantaxes é que o español é idioma oficial, polo que todo o procedemento se realiza en español.

É importante aclarar que non se trata dun procedemento de concesión de patentes xa que a concesión a outorga cada un dos países elixidos. É un sistema polo que se unifica a tramitación previa á concesión.

A OEPM actúa como:

  • Oficina receptora das solicitudes internacionais PCT cuxos titulares sexan españois ou con residencia en España. A presentación pode facerse en papel ou por vía telemática (www.oepm.es).
  • Administración de Busca Internacional tanto para solicitantes españois como de países iberoamericanos.
  • Administración de Exame Preliminar Internacional tanto para solicitantes españois como de países iberoamericanos.

Para máis información: Solicitudes Internacionais PCT