Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

¿Por que procedementos de tramitación pode optar o solicitante para chegar á concesión dunha patente en España?

O solicitante pode elixir voluntariamente entre o Procedemento Xeral de Concesión ou o Procedemento con Exame Previo.

En ambos os dous casos, unha vez publicado o Informe sobre o Estado da Técnica (IET) ábrese un prazo de tres meses para que o solicitante decida o procedemento polo que desexa que se tramite a súa solicitude.

No caso de que o solicitante opte polo Procedemento xeral, a solicitude remata concedéndose, sempre que o solicitante continúe co proceso e aínda que o IET sexa desfavorable.

Se se opta polo Procedemento con Exame Previo, a OEPM examina a fondo a solicitude de patente e procede á súa concesión ou ben á súa denegación (total ou parcial).

A partir do 1 de abril de 2017 entrará en vigor a nova Lei 24/2015, do 24 de xullo, de patentes e todas as solicitudes se tramitarán polo procedemento con Exame Previo

< Volver á lista de resultados