Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

Pódese solicitar información á OEPM sobre a situación ou tramitación dun expediente de propiedade industrial?

Si. A OEPM contestará as preguntas que estean relacionadas coas solicitudes propias (servizo de Información 902 157 530; informacion@oepm.es).

Tamén pode seguir a tramitación administrativa do seu expediente a través da páxina web deste Organismo (a través da base de datos CEO).

 

Calquera incidente que se aprecie na tramitación da súa solicitude que imposibilite o seu rexistro comunicaráselle ao enderezo que designase dándoselle a posibilidade de emendar os defectos atopados.

No caso en que os trámites se efectuaran a través dun Axente da Propiedade Industrial, este será o interlocutor ante a OEPM.

< Volver á lista de resultados