Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

Pódense ceder ou transmitir os dereitos ou o uso da propiedade industrial?

Si. Os dereitos de propiedade industrial poden transmitirse, darse en garantía ou ser obxecto de dereitos reais con independencia da transmisión da totalidade ou parte da empresa. Para que teñan efecto fronte a terceiros de boa fe, os devanditos actos deberán ser inscritos na OEPM.

Entre os principais actos de gravame atópanse:

- as licenzas: o titular do dereito permite o seu uso ou explotación a outras persoas pero segue a ser o seu "propietario"

- cesións: o titular do dereito cede a propiedade a terceiros

- hipotecas mobiliarias: o titular do dereito entrégao en garantía dun pagamento

- usufruto: o titular outórgalle o gozo do dereito a un terceiro. O devandito gozo pode ser a explotación ou uso ou ben, as propias rendas obtidas polo pagamento de licenzas a terceiros.

< Volver á lista de resultados