Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

Cando hai varios solicitantes, fai falta que asinen todos eles?

Si, cando hai varios solicitantes é imprescindible que asinen todos. Non vale cunha soa sinatura, agás que os demais autoricen a un deles a actuar como o seu representante. Nese caso deberá presentarse un escrito debidamente asinado onde quede constancia desta autorización.

< Volver á lista de resultados