Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

Que son a caducidade e a nulidade dos dereitos de propiedade industrial?

Os dereitos de propiedade industrial son temporais e poden "desaparecer" por diversas causas.

A nulidade dun dereito de propiedade industrial equivale a que ese dereito non existise nunca, porque non se debeu conceder. Entre as causas de nulidade poden mencionarse, por exemplo, que non se cumpren os requisitos que esixe a Lei ou que o titular non tivese dereito a obtelo.

A caducidade supón que o dereito se "extingue" porque non se cumpre algunhas das obrigas que esixe a Lei, como o pagamento das taxas de mantemento ou a explotación do dereito.

< Volver á lista de resultados