Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

Recibín unha carta onde unha empresa me indica que debo facer un pagamento para que a miña marca sexa incluída un rexistro de marcas protexidas, é certo iso?

Ante as consultas que vén recibindo a Oficina Española de Patentes e Marcas por parte de diversos titulares ou solicitantes de marcas e en relación cun scrito/carta de pagamento de determinadas sociedades que solicitan ingresos pola inclusión da súa marca en Rexistros ou Publicacións das Marcas Protexidas e dado que os receptores destas comunicacións veñen interpretando que esta carta ten algunha relación coa OEPM asimilándoa a un pagamento de taxa de rexistro, de renovación ou de publicación para o mantemento da súa marca.

A Oficina Española de Patentes e Marcas informa:

- Que o Organismo competente para a protección e o rexistro de marcas en España é a Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM).

- Calquera comunicación da Oficina Española de Patentes e Marcas efectúase sempre mediante documento debidamente identificado co escudo institucional, nome do Departamento Ministerial ao que se encontra adscrita (Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo) e logo e denominación oficial da OEPM.

- Que non existe ningunha vinculación entre a Oficina Española de Patentes e Marcas e esas sociedades, polo que calquera pagamento efectuado ás devanditas asociacións non terá ningún efecto ante a OEPM nin suporá ningunha protección, nin adicional á que se outorga en virtude do rexistro ante a Oficina Española de Patentes e Marcas.

- Os interesados deben estudar coidadosamente os documentos que se lles remitisen neste sentido antes de efectuar ningún pagamento, para os efectos de garantir que contratan produtos ou servizos do seu interese.

< Volver á lista de resultados