Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

Un solicitante estranxeiro debe actuar ante a OEPM cun representante?

As persoas físicas ou xurídicas que non teñan nin domicilio nin establecemento industrial ou comercial efectivo e serio nun Estado membro da Unión Europea deberán actuar, en calquera caso, mediante un axente da propiedade industrial inscrito na Oficina Española de Patentes e Marcas.

< Volver á lista de resultados