Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

Copiáronme un dereito de propiedade industrial ou acúsanme de copialo.

As cuestións expostas non son competencia da Oficina Española de Patentes e Marcas.

As respectivas lexislacións de propiedade industrial para patentes, signos distintivos e deseño industrial establecen o alcance da protección que estes dereitos lle outorgan ao seu titular e as accións xudiciais que o titular pode exercitar contra calquera que viole o seu dereito (ver en http://www.oepm.es/gl/propiedad_industrial/Normativa/).

Posto que son os tribunais ou o acordo entre as partes os que deben decidir nestes conflitos, suxírolle contacte cun axente da propiedade industrial ou un avogado especialista na materia

< Volver á lista de resultados