Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

Contratáronme para realizar un proxecto de deseño, como o podo rexistrar?

Os proxectos de deseño non son competencia da Oficina Española de Patentes e Marcas. Este tipo de creacións protéxense como dereitos de autor con copyright. O Organismo competente é o Rexistro da Propiedade Intelectual.

De maneira xeral este tipo de servizos realízanse mediante contratos entre as partes. É recomendable consultar cun avogado especialista os termos do contrato que vaian asinar as partes interesadas.

< Volver á lista de resultados