Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

Que diferenzas hai entre Propiedade Industrial e Intelectual en España?

En España, a Propiedade Industrial protexe todas as creacións que están relacionadas coa industria: patentes e modelos de utilidade, signos distintivos e deseños.

Pola contra, a Propiedade Intelectual resérvase para a protección das creacións do espírito nas que queda plasmada a personalidade do autor, tratándose de creacións únicas e non producidas industrialmente ou en serie.

As devanditas creacións poden ser obras literarias e artísticas como as novelas, poemas e obras de teatro, películas, obras musicais, obras de arte, debuxos, pinturas, fotografías e esculturas ou deseños arquitectónicos, así como as regras para xogos e os programas de ordenador.

Para cada unha delas existen leis diferentes e os organismos encargados da súa xestión son tamén distintos: a Oficina Española de Patentes e Marcas intervén no recoñecemento dos dereitos de propiedade industrial e o Rexistro da Propiedade Intelectual no dos dereitos de propiedade intelectual.

A organización e enderezos do Rexistro da Propiedade Intelectual poden consultarse aquí.

< Volver á lista de resultados