Patentes e Modelos de Utilidades


 

Nunha economía global, as empresas teñen unha crecente necesidade de obter, para unha mesma invención, protección a través de patentes en diferentes países.

De acordo cos datos da OCDE, que utilizan como indicador a porcentaxe de solicitudes prioritarias para as que a protección se estende a outras oficinas rexionais ou nacionais (véxase o gráfico), as empresas españolas tenden a protexer cada vez máis as súas invencións internacionalmente, utilizando especialmente como procedementos de protección a vía PCT (Patente internacional) e a vía da patente europea (EPO).

A análise individualizada por países indica que os destinos preferentes son China, Estados Unidos de América, Canadá e Xapón.Este comportamento é moi similar ao dos países da nosa contorna.

Internacionalización

Como protexer a súa invención fóra de España eficazmente?  

Para protexer unha invención fóra de España existen diversas posibilidades e o solicitante debe valorar cal é a opción que máis lle interese en función de distintos criterios:a localización xeográfica onde queira a protección, o idioma no que se vai realizar a tramitación, o custo que é capaz de asumir ou os prazos nos que queira obter a patente.

Para facilitar o acceso aos sistemas de protección internacional, a OEPM apoia financeiramente a obtención de patentes no exterior a través dun programa de axudas que se convoca anualmente.Para obter unha información detallada destas axudas, pode consultar a sección:

Axudas

As posibilidades que se ofrecen para a internacionalización son varias:

 

1. A Vía PCT

Con este sistema iníciase a tramitación de xeito simultáneo, a través dunha única solicitude, en 148 países (http://www.wipo.int/pct/en/).

Os solicitantes españois teñen unha gran vantaxe, xa que a OEPM é Administración Internacional de Busca e Exame Preliminar Internacional, polo que pode realizar todas as actuacións relativas á tramitación de acordo co PCT ata a entrada na Fase Nacional (mes 30 dende a data de prioridade) en español e dun xeito accesible.

Esta vía permite a solicitude electrónica (en liña) coa presentación dos ficheiros da descrición, reivindicacións e debuxos en formato PDF ou XML (por medio do programa PCT-Safe Editor).Dependendo da forma adoptada, aplícanse considerables descontos nas taxas de presentación, por iso a OEPM recomenda a utilización da vía electrónica.

É importante indicar que para certos países latinoamericanos, a OEPM ofrece importantes descontos nas tarifas dos procedementos do PCT.

 

Máis información

 

2. A Vía europea

Por esta vía chégase á concesión dunha patente que pode ter validez ata en 38 países do ámbito europeo (membros en maio de 2011).

Esta solicitude pódese presentar en español e aplícaselle un desconto dun 20 % sobre a taxa de presentación (en calquera das modalidades en liña ou en papel) e outro 20% sobre a taxa de exame (Regra 6.3 do Convenio de patente europea).Esta solicitude deberá ser traducida a un dos idiomas oficiais antes de tres meses.

Se se trata dunha solicitude EuroPCT, é dicir, unha solicitude internacional PCT que entrou en fase rexional en Europa e cuxo informe de busca internacional foi realizado pola OEPM, a taxa do Informe de Busca Suplementario Europeo verase reducida en 900 euros, o que equivale a un desconto de máis do 80% respecto á taxa.

Máis información 

 

3. Patent Prosecution Highway (PPH)

Co fin de impulsar a internacionalización, a Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM) lanzou unha serie de acordos coñecidos a nivel internacional co nome de Patent Prosecution Highway (PPH), que lle permitirán a un solicitante da OEPM pedir a tramitación acelerada noutra oficina que participe no programa PPH, sempre que se cumpran uns requisitos. Estes acordos favorecen o intercambio de información entre oficinas, evítase a duplicación de esforzos e aceléranse os procedementos de concesión, o que en definitiva permitelles lograr un mellor servizo aos solicitantes de patentes.

Ademais dos acordos bilaterais anteriores e co obxectivo de simplificar a rede de PPH existente a OEPM forma parte dun programa piloto denominado PPH Global (GPPH) que permite solicitar o exame acelerado en calquera das máis de 20 oficinas que actualmente participan en devandito programa.