Candidatos que superaron o EQE


O Presidente da Oficina Europea de Patentes publica a lista de candidatos que superaran o Exame de Axente Europeo. Para maior comodidade dos usuarios do sistema da patente europea, a lista completa dos candidatos aprobados publícase actualmente en Internet.

Ao facer clic no apelido en cuestión, levará a cabo unha busca na lista de axentes autorizados e polo tanto que superaron o EQE ata a data.

Teña en conta que na busca se utiliza o apelido da persoa. A busca só será eficaz se a persoa está incluída na lista de axentes autorizados e non modificou o seu apelido.