Introdución


Servizo web de INVENES Y DISEÑOS (versión 1.0)

A Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM) no seu obxectivo de difundir a información tecnolóxica contida nos documentos de patentes, pon á disposición dos seus usuarios o Servizo Web da base de datos de invencións en español, INVENES Y DISEÑOS, que contén información sobre patentes e modelos de utilidade españois e latinoamericanos e mais sobre deseños industriais españois.

O Servizo web de INVENES Y DISEÑOS serve como manual técnico e funcional no que son descritos os detalles referentes ao deseño, posta en marcha e uso dos servizos de busca proporcionados por INVENES Y DISEÑOS, para a súa utilización tanto por aplicacións da OEPM como por usuarios externos.

Este Servizo Web ofrece aos seus usuarios un mecanismo de busca seguro e independente do contorno web, coas funcións necesarias para a busca de documentos de patentes.

Para a utilización deste servizo, será necesario cubrir o correspondente formulario para solicitar un usuario e contrasinal á OEPM