Introducción


Marcas de Servizos Locator web (versión 1.0)

O Español de Patentes e Marcas Comerciais (SPTO) no seu obxectivo de dar a coñecer información tecnolóxica contida nos rexistros Signos Distintivos (marcas, nomes comerciais, sinais de establecemento e de marcas internacionais), ofrece aos usuarios a Locator Service Web marca rexistrada.

O sitio Service Locator marcas serve manual técnico e funcional que os detalles sobre o deseño, implementación e uso do servizo de busca fornecido polo Locator Marcas para uso descreben aplicacións SpPara como usuarios externo.

Este servizo web ofrece aos usuarios buscar un mecanismo seguro e independente do ambiente web coa investigación necesaria para rexistros funcións signos distintivos.

Para usar este servizo, ten que encher o formulario apropiado para solicitar un nome de usuario e contrasinal para o SPTO