Alertas tecnolóxicos


Alertas tecnolóxicos proporcionar información actualizada sobre os últimos patentes son publicados no mundo en relación a unha información específica tema técnico.

As áreas temáticas de cada alerta será creada en colaboración coas plataformas tecnolóxicas para que atender ás necesidades específicas de empresas e organismos públicos investigacón de diversos sectores de tecnoloxía da información.

Así, o compromiso coa colaboración é mantida coas ditas plataformas contratadas pola SPTO en 2012 e ten como obxectivo facilitar ás empresas, investigadores e xestores de I + D, información sobre patentes, a fin de que a tecnoloxía para xerar unha tecnoloxía de valor que permite o retorno financeiro e mellorar a competitividade das empresas e internacionalización.

Xa determinado un tema de interese, examinadores de patentes pode establecer unha estratexia de investigación que permitirá a calquera usuario saber no momento que ver a alerta, os últimos patentes publicadas en calquera país do mundo sobre o tema en cuestión.