PMEBaren Plan Estrategikoa 2021-2024


Plan_Estrategico_2021_2024

PMEBaren Plan Estrategikoa 2021-2024 (aurrerantzean PE 2021-2024) PMEBaren aurkezpen-gutuna da, jabetza industrialeko nazioko eta nazioarteko erakunde gisa, eta bertan ezarritako bost helburu orokorrak betetzeko beharrezko ekintza-plana eskaintzen du, bulegoaren xedea eta ikuspegiaren irismena betetzeko.

Gure PE 2021-2024 PMEBk Espainiako gizartearen garapen ekonomiko iraunkorrari eta aurrerapen teknologikoari laguntzeko diseinatuta dago, sektore publiko eta pribatuetan berrikuntza, sormena eta ezagutza sustatuz, jabetza industriala modu estrategiko eta adimentsuan erabiliz.  Hori guztia bulego erabilgarria eta proaktiboa izanik, erabiltzaileengandik hurbil dagoena, konprometitutako espezialistak dituena, bikain funtzionatzen duena, zerbitzuen eta teknologiaren abangoardian dagoena, lankidetzara irekita dagoena eta nazioartean ezaguna dena.

Gure PE 2021-2024 lankidetzan garatu da, PMEBko sail guztien partaidetzarekin eta alderdi interesdunen eta, oro har, publikoaren ekarpenekin. Horiei esker, erakundea indartuko duen plan bat lortu da, inguruko aukerak aprobetxatzeko aukera emanez, zailtasunei eta ustekabeei aurre egiteko prestatuz eta bere zerbitzuen kalitatea beti bermatuz.

Planak 5 helburu orokor hauek izan ditu ardatz, eta horiek, aldi berean, 14 estrategiatan banatu dira, eta estrategia horiek 51 proiektutan:

  • 1. helburua Jabetza industrialaren erabilera estrategikoa sustatzea (3 estrategia eta 13 proiektu).
  • 2. helburua Teknologiaren ikerketa, garapena eta transferentzia bultzatzea (3 estrategia eta 8 proiektu).
  • 3. helburua Jabetza industrialaren maila anitzeko nazioarteko gobernantzan laguntzea (2 estrategia eta 7 proiektu).
  • 4. helburua Jabetza industrialaren eskubideak faltsutzearen eta urratzearen aurkako borroka bultzatzea (2 estrategia eta 8 proiektu).
  • 5. helburua Pertsonak ardatz dituen PMEB jasangarri, digital, berritzaile, garden eta eraginkor baterantz aurrera egitea (4 estrategia eta 15 proiektu).

PE 2021-2024 dagozkion Urteko Plan Operatiboen (UPO) bidez inplementatuko da. Horretan, urtean zehar gauzatuko diren proiektu eta jarduera zehatzak eta lortu nahi diren emaitza edo ondorio zehatzak jasoko dira.