".com.es", ".nom.es", ".org.es", ".gob.es" eta ".edu.es" domeinuak


Hirugarren Mailako domeinuek, ".com.es", ".nom.es" eta ".org.es", behar duzun arintasun guztia eskaintzen dizute zure Interneteko domeinua berehala eta askatasun osoz eskuragarri izan dezazun. Adibidez:

  • www.liburutegirikonena.com.es
  • www.pellogarcia.nom.es
  • www.fundazioa-osasuna.org.es

".gob.es" eta ".edu.es" adierazgarriei esker, Espainiako Erakunde Publikoek eta Irakaskuntzarekin edo Ikerkuntzarekin lotutako Entitate eta Erakundeek identifikazioa izango dute Interneten. Domeinu hauek aldez aurretik egiaztatu behar dira, eta erregistratzeko gehienez 24 ordu behar dira. Adibidez:

  • www.laguntza-pymes.gob.es
  • www.urrunekohezkuntza.edu.es