ZER DA MARKA BAT?


Marka merkatuan produktu edo zerbitzu bat identifikatzeko zeinu bat erabiltzeko eskubide esklusiboa ematen duen titulua da.

Markak hitzak edo hitz, irudi, figura, ikur, grafiko, hizki, zenbaki, hiru dimentsiotako formak (bildukinak, ontziak, produktuaren formak edo irudiak) eta bestelako konbinazioak izan daitezke.

Ikusi Markei buruzko 17/2001 legea, abenduaren 7koa

Zeinu Bereizgarriek ematen duten babesa hamar urtekoa da, eskaera egin deneko datatik hasita, eta epemugarik gabe berritu daitezke. Zeinu Bereizgarriak indarrean mantentzeko, tasak ordaindu behar dira (prozedura iragankorreko markek erregimen desberdina dute, aparte kontsultatu beharrekoa).