II. Liburukia Patenteak eta erabilera-modeloak


Deskribapena

Jabetza Industrialaren Aldizkari Ofiziala (egunero argitaratzen dena): II. liburukia.

Eduki hau biltzen du:

 • Patenteen eskabideak, eskabideen laburpenak eta, halakorik izanez gero, marrazki adierazgarrienak eta eteteak.
 • Patenteei eragiten dieten administrazio-ebazpen guztiak: emakidak, ukapenak, uko egiteak, eskabide-ezeztatzeak, iraungitzeak, etab.
 • Espainian behin-behineko babesa lortzen duten Europako patenteen eskabideak.
 • Emandako Europako patenteak, Espainia izendatzen dutenak.
 • Erabilgarritasun-ereduen eskabideak, eskabideen aldarrikapen eta marrazki adierazgarrienak eta eteteak barne hartuta.
 • Erabilgarritasun-ereduen inguruko administrazio-ebazpen guztiak: emakidak, ukapenak, eskabide-ezeztatzeak edo emakidak, iraungitzeak.
 • Ustiaketa eta Lizentziak: lizentziei, eskaintzei eta abarri buruzko guztia, patenteei -maila nazionalean eta Europa mailan- eta erabilgarritasun-ereduei dagokienez.
 • Egindako titulartasun-transferentziak.
 • Ebazpen, administrazioarekiko auzi-errekurtso, auzitegien epai eta epaien betearazpenen aurka ezarritako administrazio-errekurtsoak.
 • Semieroaleen Topografiei buruzko administrazio-ebazpen guztiak.
 • Nazioarteko Hitzarmenak eta Itunak.
 • Aldi honetako patenteen eta ereduen emakiden eta eskabideen aurkibideak, alfabetikoki eta Patenteen Nazioarteko Sailkapenaren arabera ordenatuta.

Jarduketa bakoitzetik datak, arrazoiak, izenak, espediente-zenbakiak, etab. bezalako datuak agertzen dira; horiei esker, erraz aurki daiteke kasu bakoitzean nahi den dokumentua.

Erabilgarritasuna

Patenteei eta erabilgarritasun-ereduei buruzko prozedura juridiko-administratiboen jarraipena egiteko aukera ematen du eta, horri esker, erabiltzaileak:

 • Espainiako babestuta dauden patenteen, Espainia izendatzen duten Europako patenteen eta Espainiako erabilgarritasun-ereduen berri izan dezake.
 • Patenteen eta erabilgarritasun-ereduen eskatzaileei planteatutako arazoak azter ditzake haiek saihesten saiatzeko.
 • Patenteen eta erabilgarritasun-ereduen lizentziak lor daitezkeen jakin dezake.
 • Espainiako patenteen eta erabilgarritasun-ereduen arloan jarduera industrialaren eremu jakin batean edo eskatzaile jakin batek egindako jardueren berri izan dezake.

Dónde solicitarlo

Web orri honetan.