Markak eta merkataritza izenak


Zeinu Bereizgarrien babes juridikorako, PMEBk ematen ditu produktu edo zerbitzuen Markak eta Merkataritza Izenak. Saltokien Errotuluak jadanik ezin dira erregistratu. Hala ere, jadanik emanda daudenek luzatuko dute erroldako existentzia, azken aldiz berriztatu edo eman ziren 20 edo 10 urteko azken epea agortu arte.

ZER DA MARKA BAT?

  • Marka merkatuan produktu edo zerbitzu bat identifikatzeko zeinu bat erabiltzeko eskubide esklusiboa ematen duen titulua da.
  • Markak hitzak edo hitz, irudi, figura, ikur, grafiko, hizki, zenbaki, hiru dimentsiotako formak (bildukinak, ontziak, produktuaren formak edo irudiak) eta bestelako konbinazioak izan daitezke
  • Ikus 2001/17ko Legea, abenduaren 7koa, Markei buruzkoa

ZER DA MERKATARITZA IZENA?

  • Merkataritza izena enpresa bat merkataritza trafikoan identifikatzeko edozein zeinu edo izendapen erabiltzeko eskubide esklusiboa ematen duen titulua da. Merkataritza izenak, industria jabetzaren tituluak bezala, Merkataritza Erroldetan inskribatu diren sozietateen izenekiko independenteak dira
  • Ikusi 2001/17ko Legea, abenduaren 7koa, Markei buruzkoa

Zeinu Bereizgarriek ematen duten babesa hamar urtekoa da, eskaera egin deneko datatik hasita, eta epegabeki berritu daitezke. Zeinu Bereizgarriak indarrean mantentzeko, tasak ordaindu behar dira (prozedura iragankorreko markek erregimen desberdina dute, kontsultatu behar da).