Patente Nazionalen eskaeretan teknikaren egoerari buruzko txostena (IET) azkar egiteko eta igortzeko gomendioa


Lehentasun-urtea amaitu aurretik Teknikaren Egoerari buruzko Txostena (IET) lortzea garrantzitsua dela kontuan hartuta, hura nazioartean hedatzeko, OEPMk haren ematea arintzeko planak garatu ditu.

Hala ere, OEPMk IET egin ahal izateko, eskatzaileak hori egitea eskatu behar du, eta hala badagokio, dagokion tasa ordaindu. Izapide hori, patentea-eskaera aurkezten denean egin daiteke, hurrengo bi hauetatik beranduen amaitzen den epera arte:

  • Hamabost hilabete aurkezten den egunetik, edo lehentasun-datatik hala badagokio.
  • Hilabete bat BOPIn prozeduraren jarraipena argitaratzen den egunetik.

OEPMk ikusi du eskatzaileak batzuetan tasa ordaintzeko epeak agortzen dituela, eta beraz, OEPM, hori egiteko gaitasuna badu ere, dagokio IET egiteko itxaron behar du.

Hori dela eta, IET azkar egitea eta igortzea nahi baduzu, aurretik aipatutako epeak ez agortzea eta dagokion tasa lehenbailehen ordaintzea gomendatzen dugu.

Bestalde, zure patentea lehenbailehen ematea nahi baduzu, zure eskaera Patenteak Azkar Emateko programaren (CAP) bidez bideratzea eskatu beharko duzu. Informazio gehiago nahi baduzu, atal hau kontsulta dezakezu: “Asmakuntzak/Patente nazionalak/Patente nazional bat azkar emateko programa (CAP)”.