Venda de làmines


Reproduccions a la venda de l'Arxiu Històric de l'OEPM.

A continuació, s'exposa una selecció de reproduccions de marques, patents i privilegis reials anteriors a l'any 1900 i pertanyents a l'Arxiu Històric de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, que es troben a la venda a l'Oficina de Difusió de l'OEPM.

El preu de cada reproducció és de 2 € + IVA, d'acord amb el que estableix l'Ordre ITC, de 17 de maig de 2004, per la qual s'actualitzen els preus públics percebuts per determinats serveis de l'OEPM.

Nota aclaratoria: Las reproducciones mostradas en estos documentos son ilustrativas de los modelos de los que disponemos en la OEPM para su venta, y se muestran  en baja resolución. Las reproducciones posteriores de las láminas se realizarán, no obstante, a partir de archivos en alta resolución.

Carrito

Reproduccions en venda de l'Arxiu Històric de Patents de l'OEPM

Reproduccions en venda de l'Arxiu Històric de Mapes de l'OEPM

Reproduccions en venda de l'Arxiu Històric de Marques de l'OEPM

Reproduccions en venda de l'Arxiu Històric de Privilegis de l'OEPM