Objectius i funcions


Tot seguit, s'especifiquen els objectius i les funcions de l'OEPM.

 

L'OEPM EN L'ACTUALITAT

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) és un organisme autònom del Administració general de l´Estat que impulsa i afavoreix el desenvolupament tecnològic i econòmic, amb l'oferiment de protecció jurídica a les diferents modalitats de propietat industrial, a través de la concessió de patents i models d'utilitat (invencions); dissenys industrials (creacions de forma); marques i noms comercials (signes distintius) i títols de protecció de les topografies de productes semiconductors. A més, difon la informació relativa a les diferents formes de protecció de la propietat industrial.

En l'àmbit internacional, l'OEPM és l'encarregada de representar Espanya en els diferents fòrums i organitzacions internacionals que s'encarreguen de la propietat industrial i intel¿lectual.

Així doncs, l'OEPM té una doble missió:

  • Concedir els diversos títols de propietat industrial, després de l'examen de les sol¿licituds corresponents.
  • Oferir serveis d'informació tecnològica basats en la informació de les diferents modalitats de propietat industrial concedides per l'OEPM i per altres oficines estrangeres.

Els objectius fonamentals de l'OEPM són:

  • Protegir i fomentar l'activitat de creació i innovació tecnològica al nostre país, i també la identitat corporativa empresarial, amb la concessió de títols de propietat industrial.
  • Transmetre informació que orienti l'activitat de recerca a través del manteniment de fons documentals i bases de dades que permetin un accés ràpid i senzill a l'estat actual de la tècnica mundial en qualsevol sector.
  • Impulsar la circulació i l'intercanvi de béns i serveis a través de la difusió de la informació dels signes distintius registrats.
ImagenContenido

Més informació