OEPM-Qualitat


Els aspectes relacionats amb la qualitat a l'Administració Pública en general, i a la propietat industrial en particular, juguen un paper fonamental davant els nous reptes que planteja la societat.

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques materialitza el seu compromís amb la qualitat i la satisfacció dels usuaris a través de diferents actuacions, entre les quals es troben la implantació d'un Sistema de Gestió de Qualitat i Vigilància Tecnològica i la publicació de cartes de servei amb compromisos amb els usuaris.

A més, l'establiment d'una Política de Qualitat, aprovada per la Direcció General, assegura l'orientació de l'organització cap a la màxima satisfacció dels usuaris.

Com a prova dels avenços en aquest sentit, i de les iniciatives relacionades amb l'excel·lència en la gestió, l'OEPM posseeix els certificats d'AENOR d'acord amb les normes ISO 9001:2008 Sistema de Gestió de Qualitat i UNE-166006:2011 Sistema de Vigilància Tecnològica i Intel·ligència Competitiva.

L'OEPM disposa també d'un portal específic sobre qualitat, la pàgina web OEPM-Qualitat, on podrà trobar tota la informació relativa a la gestió de la qualitat a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.