Fòrum d'Innovació i Patents


El Fòrum d'Innovació i Patents es va constituir l'any 1999 amb la vocació de ser una seu permanent de debat i estudi sobre qüestions vinculades a la innovació i les patents. Està estructurat com un grup informal de discussió, consulta, formació d'opinió i mitjà de transmissió d'informació, amb una composició flexible que permet la presència o absència de determinats membres en funció de les matèries que s'hagin de debatre. S'hi troben representades empreses, universitats, i altres centres públics d'investigació, associacions empresarials i altres organitzacions relacionades amb la innovació.

Els objectius que persegueix aquest Fòrum són, d'una banda, facilitar i promoure la comunicació i el debat entre els seus membres perquè es transmetin a l'OEPM les opinions dels sectors relacionats amb la innovació i les patents, i, d'altra banda, servir de canal per a la difusió entre els sectors interessats de les iniciatives sorgides o recollides per l'OEPM en relació amb la temàtica del Fòrum.

En definitiva, l'objectiu del Fòrum és informar, analitzar o estudiar temes que es considerin d'importància per a la millora del sistema ciència-tecnologia-indústria, però sempre en relació amb la propietat industrial.

La Presidència del Fòrum correspon a la subsecretaria del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, la presidència adjunta al director general de l'OEPM i la secretaria permanent a l'Observatori de Prospectiva Tecnològic Industrial (OPTI).