Què registrar


Pot sol·licitar qualsevol dels dominis següents amb total llibertat:

 • Dominis que s'assignen de forma automàtica:
  • ".es" per identificar el seu nom, la seva empresa i el seu organisme a Internet. Exemples:
   • elquevulgui.es
   • elmeunom.es
   • lamevaempresa.es
   • elmeuorganisme.es
  • ".com.es" per a qualsevol tipus d'activitat a un preu molt reduït, per exemple, concert.com.es
  • "nom.es" per al seu nom, per exemple, martaperez.nom.es
  • ".org.es" per a la seva organització, per exemple, caritas.org.es
 • Dominis que requereixen verificació prèvia:
  • ".edu.es" si s'és una organització educativa, oficialment reconeguda, per exemple, collegixxx.edu.es
  • ".gob.es”, reservat a institucions governamentals, per exemple, ministeri.gob.es

El seu domini ".es" serà assignat de forma immediata i automàtica d'acord amb l'ordre d'arribada; per això, el primer que el sol·liciti serà el primer que l'obtingui. Cal tenir en compte:

 • Que no estigui assignat anteriorment.
 • Que compleixi amb les normes de sintaxi.
 • Que no estigui inclòs en la llista de termes prohibits.
 • Que no estigui inclòs en la llista de termes reservats.