Què és un nom de domini


Un nom de domini és un identificador usat a Internet per localitzar una màquina o grup de màquines a la xarxa.

Les màquines en Internet s'identifiquen mitjançant un número únic anomenat "adreça IP" (per exemple 194.69.254.2). Les adreces IP no són intuïtives ni senzilles de recordar, per la qual cosa cal crear una entitat que, d'una manera més intuïtiva, ens permeti recordar una màquina o grup de màquines que presten serveis d'Internet (web, correu, ftp...).

Per què tenir un domini?

Un domini permet que una persona o a empresa tingui presència en Internet, i que hi sigui possible l'accés des de qualsevol punt de la xarxa. El domini es converteix en el nom de referència d'una determinada persona o empresa en Internet, a més des d'aquest domini es poden articular tots els serveis que l'usuari desitgi (web, correu, ftp,… ).

Què són els "Top levels domains" (dominis de primer nivell)?

Un Top level domain (TLD) és el nivell de categorització més alt d'un nom a Internet. Dins del sistema de noms de domini a Internet el primer nivell ocupa la baula més alta dins de la jerarquia que ofereix la xarxa.

Quins tipus de "Top levels domains" (dominis de primer nivell) hi ha?

Hi ha dos tipus de "Top levels domains" (dominis de primer nivell), els dominis genèrics, que no tenen cap vinculació territorial; els més coneguts són ".com", ".org", ".net" i ".edu".

Els dominis territorials (ccTLD) són els corresponents als codis territorials de cada país (com, per exemple ".es", ".fr", ".uk", ".pt"...) i estan gestionats per l'autoritat d'assignació de cada país que estableix la normativa per a l'assignació lliure.

Quina diferència hi ha entre un domini ".com" i un domini ".es"?

Els noms de domini registrats sota ".com" i ".es" són noms de segon nivell; ".com" és un Top level domain o domini de primer nivell genèric; de la mateixa manera, ".es" és un domini de primer nivell, però, en comptes de genèric, és territorial. La diferència bàsica és respecte de la normativa i autoritat d'assignació. Els dominis ".com", igual que altres dominis genèrics (".com", ".net", ".org", " .info" o ".biz"), els concedeixen internacionalment diferents registradors repartits per tot el món, i hi ha molt poques regles d'assignació.

Els dominis ".es" són assignats per l'autoritat d'assignació espanyola Red.es i és imprescindible la vinculació del sol·licitant amb Espanya, amb unes regles que garanteixen la seguretat en l'assignació, per evitar l'ús de dominis amb finalitats especulatives, i, per tant, amb més seguretat per a l'usuari.