On es registren els noms de domini .es


L'Entitat Pública Empresarial Red.es, adscrita al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç a través de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, té legalment encomanades una sèrie de funcions per tal de contribuir al desenvolupament de les telecomunicacions i la societat de la informació al nostre país.

Red.es entre altres funcions té assignada la gestió del registre de noms de domini d'Internet sota el codi de país corresponent a Espanya " .es", que inclou totes les funcions relacionades amb la tramitació de sol·licituds i assignació de dominis d'acord amb la normativa corresponent, així com la realització de les funcions tècniques necessàries per garantir el correcte funcionament del sistema de dominis a Espanya i a la xarxa global d'Internet, participant en els organismes internacionals que coordinen de la gestió del sistema de noms de domini.

Què és ESNIC?

ESNIC (Network Information Center) és un departament de l'entitat pública empresarial Red.es, autoritat competent per a la gestió del registre de noms de domini d'Internet sota el codi de país ".es".

Les funcions relacionades amb la gestió del registre inclouen la tramitació de sol·licituds de nous dominis i la seva assignació.

On es registren els noms de domini .es?

L'Entitat Pública Empresarial Red.es, adscrita al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç a través de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, té legalment encomanades una sèrie de funcions per tal de contribuir al desenvolupament de les telecomunicacions i la societat de la informació al nostre país.

Red.es entre altres funcions té assignada la gestió del registre de noms de domini d'Internet sota el codi de país corresponent a Espanya " .es", que inclou totes les funcions relacionades amb la tramitació de sol·licituds i assignació de dominis d'acord amb la normativa corresponent, així com la realització de les funcions tècniques necessàries per garantir el correcte funcionament del sistema de dominis a Espanya i a la xarxa global d'Internet, participant en els organismes internacionals que coordinen de la gestió del sistema de noms de domini.