Dominis ".com.es", ".nom.es", ".org.es", ".gob.es" i ".edu.es"


Els dominis de tercer nivell, ".com.es", ".nom.es" i ".org.es", li ofereixen tota l'agilitat necessària perquè pugui disposar del seu domini a Internet de manera immediata i amb total llibertat. Per exemple:

  • www.lamillorllibreria.com.es
  • www.currogarcia.nom.es
  • www.fundacio-salut.org.es

Els indicatius ".gob.es" i ".edu.es" facilitaran a organismes públics i entitats i institucions relacionades amb l'ensenyament o la investigació a Espanya la seva identificació a Internet. Aquests dominis requereixen una verificació prèvia, amb un termini màxim de 24 hores per al seu registre. Per exemple:

  • www.ajuda-pimes.gob.es
  • www.formacioadistancia.edu.es