Una empresa ha d?adoptar sempre la forma jurídica de societat mercantil?


No necessàriament. No totes les empreses que es creen adopten la forma jurídica de societat mercantil. Per tant, és recomanable consultar prèviament un assessor especialitzat en la matèria (advocat, notari...) sobre la conveniència o no de constituir una societat mercantil, i la forma social que adoptaria, si escau.