Abans de sol·licitar una marca o un nom comercial


  • Convé que s'asseguri que no es troba inscrit anteriorment, per evitar despeses i tràmits innecessaris. Per fer-ho, si es tracta d'una denominació, pot consultar la consulta de signes distintius de la pàgina web d'aquest organisme i fer la recerca corresponent. Si, com a resultat de la cerca, localitza un registre anterior de denominació idèntica que vostè pretén inscriure i destinat a distingir productes idèntics o similars, haurà de tenir en compte que, si el titular anterior s'hi oposa, la seva sol·licitud pot ser denegada.
  • Si no localitza un signe idèntic, se li recomana que encarregui una recerca de sol·licituds o drets anteriors per semblança fonètica (MÉS INFORMACIÓ: 902 157 530 / 910 780 780; adreça electrònica: informacion@oepm.es), ja que a la consulta de signes distintius no es fan aquest tipus de cerques i els titulars de signes anteriors semblants així mateix es poden oposar a la seva sol·licitud. Es tracta d'un servei que fa aquesta oficina, previ pagament d'una taxa.