QUÈ ÉS UNA MARCA?


Una Marca és un títol que concedeix el dret exclusiu a la utilització d'un signe per a la identificació d'un producte o un servei al mercat.

Poden ser Marques les paraules o combinacions de paraules, imatges, figures, símbols, gràfics, lletres, xifres, formes tridimensionals (embolcalls, envasos, formes del producte o la seva representació)

Veure Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques.

La durada de la protecció conferida pels Signes Distintius és de deu anys a partir de la data del dipòsit de la sol·licitud i poden ser renovats indefinidament. Per al manteniment en vigor dels Signes Distintius és precís el pagament de taxes (les marques en procediment transitori tenen un règim diferent que és precís consultar).