Tom II. Patents i models d'utilitat


Descripció

Volum II del Butlletí Oficial de la Propietat Industrial, de publicació diària.

El seu contingut és el següent:

 • Sol·licituds de patents, incloent els resums i, si els té, dibuixos més significatius i suspensos de sol·licituds.
 • Totes les resolucions administratives que afecten les patents com són: concessions, denegacions, renúncies, anul·lacions de sol·licitud, caducitats, etc.
 • Sol·licituds de patents europees que obtinguin protecció provisional a Espanya.
 • Patents europees concedides que designin Espanya.
 • Sol·licituds de models d'utilitat, incloent les reivindicacions i dibuixos més significatius i suspensos de sol·licituds.
 • Totes les resolucions administratives concernents a models d'utilitat com són: concessions, denegacions, anul·lació de sol·licitud o concessions, caducitats.
 • Explotació i llicències: tot el concernent a llicències, oferiments, etc., tot això referit tant a patents -via nacional i via europea- com a models d'utilitat.
 • Transferències de titularitat efectuades.
 • Recursos administratius interposats contra resolucions, recursos contenciós-administratius, fallades de tribunals i compliments de sentències.
 • Totes les resolucions administratives concernents a topografies de semiconductors.
 • Tractats i Convenis Internacionals.
 • Índexs ordenats alfabèticament i segons classificació internacional de patents, de les concessions de patents i models, i de les sol·licituds de patents i models corresponents a aquest període.

De cada actuació figuren dades de dates, causes, noms, números d'expedients, etc., que permeten localitzar molt fàcilment el document de què es tracti.

Utilitat

Permet fer un seguiment dels procediments jurídic-administratius concernents a patents i a odels d'utilitat, la qual cosa possibilita a l'usuari:

 • Estar al corrent de les patents espanyoles, les patents europees que designin a Espanya i els models d'utilitat espanyols que estan protegits.
 • Estudiar els problemes que se'ls han plantejat als sol·licitants de patents i models d'utilitat per intentar evitar-los.
 • Conèixer la disponibilitat d'obtenir llicències de patents i models d'utilitat.
 • Estar al corrent de l'activitat desenvolupada en matèria de patents i models d'utilitat espanyols, bé sigui en un camp determinat de l'activitat industrial o per un sol·licitant donat.

Dónde solicitarlo

En aquesta pàgina Web.