Marques i noms comercials


Per a la protecció jurídica dels Signes Distintius, l'OEPM concedeix Marques de productes o serveis i Noms Comercials. Els Rètols d'establiment ja no poden ser registrats. No obstant això, els que estiguessin concedits prorrogaran la seva existència registral fins que s'extingeixi l'últim període de 20 o 10 anys pels quals van ser concedits o renovats per última vegada.

QUÈ ÉS UNA MARCA?

  • Una Marca és un títol que concedeix el dret exclusiu a la utilització d'un signe per a la identificació d'un producte o un servei al mercat.
  • Poden ser Marques les paraules o combinacions de paraules, imatges, figures, símbols, gràfics, lletres, xifres, formes tridimensionals (embolcalls, envasos, formes del producte o la seva representació)
  • Veure Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques

QUÈ ÉS UN NOM COMERCIAL?

  • Un Nom Comercial és un títol que concedeix el dret exclusiu a la utilització de qualsevol signe o denominació com a identificador d'una empresa al tràfic mercantil. Els noms comercials, com a títols de propietat industrial, són independents dels noms de les societats inscrits als Registres Mercantils
  • Veure Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques

La durada de la protecció conferida pels Signes Distintius és de deu anys a partir de la data del dipòsit de la sol·licitud i poden ser renovats indefinidament. Per al manteniment en vigor dels Signes Distintius és precís el pagament de taxes (les marques en procediment transitori tenen un règim diferent que és precís consultar).