Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

Pot canviar un expedient de modalitat: de model d'utilitat a patent?

Sí, és possible sol·licitar el canvi de modalitat de model d'utilitat a patent d'invenció fins que acabi el termini per contestar a les oposicions i, si escau, a les objeccions formulades per l'OEPM. Si no es presenten oposicions, el sol·licitant podrà demanar el canvi de modalitat fins a la concessió.

En cas que s'accepti el canvi no es modifica la data de presentació o prioritat.

S'ha de presentar la documentació següent:

- Instància de sol·licitud (mod. 3101, disponible a l'apartat Utilitats/Formularis de la pàgina web de l'OEPM, www.oepm.es) en què s'indiqui que se sol·licita un canvi de modalitat (és important que s'assenyali com a modalitat “patent d'invenció”, com a tipus de sol·licitud “canvi de modalitat” i que es facilitin les dades completes del model d'utilitat d'origen).

- Un resum de la invenció en un màxim de 150 paraules.

Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa “Sol·licitud de canvi de modalitat” segons llista vigent de Taxes i preus públics (disponible a l'apartat Utilitats/Taxes i preus públics de la pàgina web de l'OEPM).

La presentació de la documentació podeu fer-la als mateixos llocs assenyalats per a dipòsit de patent o model d'utilitat.

< Tornar a la llista de resultats