Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

Quins requisits són necessaris per obtenir una patent o un model d'utilitat?

Tant per a patents com per a models d'utilitat són requisits necessaris que les invencions siguin noves, impliquin activitat inventiva i tinguin aplicació industrial.

En el cas dels models d'utilitat aquests requisits són similars als que regeixen per a les patents, és a dir, novetat i activitat inventiva, tot i que s'apliquen d'una manera menys estricta. A més, els models d'utilitat són sempre objectes (instruments, eines, aparells, dispositius), la configuració, estructura o constitució dels quals determini un avantatge apreciable per al seu ús o fabricació.

Per això les invencions de procediment, els productes químics, els aliments o les invencions que incorporen matèria biològica no poden ser protegides com a models d'utilitat.

A partir de l'1 d'abril de 2017, amb l'entrada en vigor de la nova Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents, únicament quedaran excloses de la protecció mitjançant model d'utilitat les invencions que es refereixin a procediments i les que recaiguin sobre matèria biològica i sobre substàncies i composicions farmacèutiques.

< Tornar a la llista de resultats