Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

En què es diferencia una patent d'un model d'utilitat?

La Llei 11/1986 de patents estableix que "seran protegibles com a models d'utilitat les invencions que siguin noves i impliquin una activitat inventiva i que consisteixin a donar a un objecte una configuració, estructura o constitució de què es derivi un avantatge pràcticament apreciable per al seu ús o fabricació".

Encara que els requisits que es demanen són similars, pot dir-se que són menys estrictes per als models d'utilitat, per la qual cosa s'utilitzen per protegir invencions de menor rang inventiu que les patents. A la pràctica, s'utilitza la protecció mitjançant models d'utilitat per a innovacions menors que potser no satisfacin els criteris de patentabilitat.

En la majoria dels països que brinden protecció mitjançant models d'utilitat, les oficines de patents no examinen el fons de les sol·licituds amb anterioritat al registre. Això significa que el procés de registre sol ser considerablement més senzill i ràpid i d'una durada mitjana de sis mesos.

El termini de durada de la protecció per models d'utilitat és més curt que el de les patents i varia de país a país. A Espanya la durada d'un model d'utilitat és de 10 anys, davant dels 20 anys d'una patent.

La senzillesa del procés i la menor durada determina que sigui més econòmic obtenir i mantenir models d'utilitat.

Els models d'utilitat es consideren particularment adaptats per a les pimes que efectuïn millores "menors" en productes existents o adaptin els productes esmentats.

En general, els models d'utilitat són millores a aparells o eines ja coneguts, és a dir, invencions mecàniques.

Però és important destacar que la Llei 11/1986 de patents indica de manera expressa que els productes químics i els aliments i els procediments no són protegibles mitjançant el Model d'Utilitat. Per exemple, un nou tipus de pintura antifloridura no es pot protegir com a model d'utilitat, però sí la brotxa amb què s'estén.

Tanmateix, a partir de l'1 d'abril de 2017, amb l'entrada en vigor de la nova Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents, únicament quedaran excloses de la protecció mitjançant model d'utilitat les invencions que es refereixin a procediments i les que recaiguin sobre matèria biològica i sobre substàncies i composicions farmacèutiques.

< Tornar a la llista de resultats