Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

Com funciona el programa IPscore?

L'avaluació que IPscore fa d'una patent es compon de cinc categories: jurídica, tecnològica, de mercat, financera i estratègica, i en cada una s'hi inclouen entre 5 i 10 preguntes bàsiques. Cada pregunta fa referència a un indicador de valor diferent. Per cada pregunta s'atorguen entre 1 i 5 punts, en funció dels punts forts i febles de la patent. En conjunt, al voltant de 40 indicadors de valor ofereixen una imatge completa de la patent i de tots els riscos (com per exemple, l'existència d'una tecnologia alternativa) o oportunitats (per exemple, l'accés a nous mercats) que presenta. Aleshores s'exposen en diferents taules i gràfics perquè els gerents puguin usar-los en la presa de decisions estratègiques. D'aquesta manera IPscore pot presentar la informació rellevant per al procés de presa de decisions i facilitar la col•laboració entre departaments en el si de les empreses.

http://www.epo.org/searching/free/ipscore.html

< Tornar a la llista de resultats