Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

En què consisteix la taxació qualitativa i quan es fa servir?

La taxació quantitativa només ens dóna una indicació del valor monetari estimat de la patent, i aquest mètode amb freqüència resulta insuficient per extreure recomanacions per a les decisions d'estratègia empresarial. La taxació qualitativa va més enllà, en identificar les fortaleses i debilitats de la patent i crear una guia de valor mitjançant la classificació i puntuacions obtingudes en diferents factors relatius a la patent.

Per exemple: Mentre el resultat d'una valoració quantitativa pot ser: “La patent val 50.000 €”, el resultat d'una valoració qualitativa podria ser: “La patent protegeix una tecnologia d'importància estratègica en un mercat atractiu; es pot fer valer amb eficàcia, però encara és necessària una inversió significativa”.

Els mètodes de taxació qualitativa es fan servir amb una freqüència més baixa en la gestió interna de les patents. Són els més útils a l'hora de comparar, categoritzar i classificar patents dins d'una cartera o davant de les patents d'un competidor. També són útils per valorar els riscos i oportunitats que presenta la patent.

< Tornar a la llista de resultats