Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

Quins serien bons indicadors del valor d'una patent?

Les investigacions realitzades han identificat una sèrie d'indicadors que es poden fer servir en la determinació del valor d'una patent.

El nombre de cites posteriors s'utilitza sovint com un potent indicador del valor d'una patent. Les cites posteriors es produeixen quan la patent que s'està valorant s'esmenta en documents posteriors. El resultat que s'observa de l'anàlisi de cites és una xarxa de vincles anomenada xarxa de cites de la patent, que s'utilitza per a la taxació. El nombre de cites que rep una patent indica la seva importància científica i, per tant, el seu valor.

Altres indicadors del valor de la patent serien:

- el nombre i qualitat de les reivindicacions
- la mida de la família de patents
- la durada de la patent
- el resultat de les oposicions a la sol·licitud de patent

Aquests factors o “indicadors de valor” poden afectar el valor de la patent tant positiva com negativament. De la mateixa manera que factors com la situació, número d'habitacions, proximitat de col·legis, etc., afecten el valor d'una casa.

< Tornar a la llista de resultats