Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

Puc aportar com a justificants dels requisits per a la inscripció a l'EQE documents certificats per un representant professional? I, si pot ser, quina forma ha de tenir el certificat esmentat?

D'acord amb la Regla 1 (3) IPREE, es poden aportar còpies certificades fetes per un representant professional (art. 134 EPC). Aquesta és usualment la manera més ràpida i senzilla d'obtenir els documents certificats. La certificació ha d'estar escrita en una còpia del document i ha d'incloure:

- Una declaració que la còpia certificada correspon a l'original.
- La data i el lloc de la certificació.
- La signatura del representant professional i el seu nom en lletres majúscules.

Reglament de l'EQE per a representants professionals

Article 134 CPE

< Tornar a la llista de resultats