Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

Es poden cedir o transmetre els drets o l'ús de la propietat industrial?

Sí. Els drets de propietat industrial es poden transmetre, donar en garantia o ser objecte de drets reals, amb independència de la transmissió de la totalitat o de la part de l'empresa. Perquè tinguin efecte davant de terceres persones de bona fe, aquests actes s'hauran d'inscriure a l'OEPM.

Entre els actes principals de gravamen hi ha:

- les llicències: el titular del dret permet el seu ús o explotació a altres persones, però continua com a "propietari",

- cessions: el titular del dret cedeix la propietat a tercers,

- hipoteques mobiliàries: el titular del dret el lliura com a garantia d'un pagament,

- usdefruit: el titular atorga el gaudi del dret a un tercer, aquest gaudi pot ser l'explotació, l'ús, o bé les rendes obtingudes pel pagament de llicències a tercers.

< Tornar a la llista de resultats